Sürdürülebilir Kalite Sunar

60

Proje Deneyimi

7

Yönetim Danışmanlığı

46

Danışman Ekip

62

insan Kaynakları Danışmanlığı

FORTEX DANIŞMANLIK

HAKKIMIZDA

Hedefimiz inovatif kurumsal kimliğimizle, müşterilerimizin yeni teknolojiler ile tanışmasını ve her alanda katma değer elde etmelerini sağlamaktır.
Müşteri ve çözüm odaklı çalışarak; kaliteli, yetkin, zamanında ve eksiksiz hizmet sağlıyoruz.

EŞSİZ ÇÖZÜMLERİNİZ İÇİN

PROFESYONEL DANIŞMANLIK

Ekonomik ve diğer Proje dallarında nitelikli danışmanlık sağlıyoruz. Çalışma süremiz boyunca, olumlu geri bildirimlerle kanıtlandığı gibi, Müşterilerimizin en zor sorunları çözmelerine yardımcı olduk.

Verdiğimiz hizmetler:

 • DANIŞMANLIK
 • KIRSAL KALKINMA PROJELERİ
 • AB PROJE DESTEKLERİ
 • KALKINMA AJANSI PROJELERİ
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

KIRSAL KALKINMA PROJELERİ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

TKDK

Tarımsal faaliyetlerde bulunan tüm tüzel ve gerçek kişiler, Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları halinde, TKDK tarafından verilen enerji teşviklerinden faydalanabilirler. TKDK bünyesinde yürütülen IPARD programı da küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerini AB Pazarına açan bir destek planlamasıdır. TKDK desteklerine uygun tarımsal sektörler şunlar gibidir:

KKYDP

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemleri konularında yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır.

Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi Programı
Bireysel Sulama

Bireysel Sulama

Tarımsal faaliyetlerde bulunan tüm tüzel ve gerçek kişiler, Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları halinde, TKDK tarafından verilen enerji teşviklerinden faydalanabilirler. TKDK bünyesinde yürütülen IPARD programı da küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerini AB Pazarına açan bir destek planlamasıdır. TKDK desteklerine uygun tarımsal sektörler şunlar gibidir:

AB PROJE DESTEKLERİ

Erasmus+ Programı

Erasmus+ Programı

Ulusal Ajansın teklif çağrısına çıktığı Erasmus+ KA2 – Stratejik Ortaklıklar (Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi İçin İş Birliği) / Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar projesi yerel, ulusal ya da uluslararası düzeyde gençlik alanındaki uygulamaların iyileştirilmesi, ortaklar üzerinden aktarım yapılması ve bunların uygulanmasına yönelik hazırlanan başvuruları destekleyecektir.

Ufuk Avrupa

Ufuk Avrupa Programın hedefleri;
1. Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden üst düzeye çıkarmak,
2. Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum evleviyetini karşılamak,
3. Avrupa’nın sosyo ekonomik model ve değerlerini devam ettirmektir.

Ufuk Avrupa Programının yapısı Ufuk2020 Programının sistemine benzer şekilde 3 bileşen altında toplanmaktadır. Bu 3 bileşen Bilimsel Mükemmeliyet, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet, Yenilikçi Avrupa olarak düzenlenmiştir. Alt programların birbiri ve diğer Birlik Programları ile uyumlu ve birleştirici olması planlanmıştır. Açık bilim ve açık yenilik kavramları Programın tümü için uygulanacaktır.

Ufuk Avrupa

KALKINMA AJANSI PROJELERİ

Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü Proje Desteği

Kamu Yatırım Programı, merkezi yönetim bütçe kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 15 gün sonra ilân edilerek yürürlüğe girmektedir. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programındaki politika ve öncelikleri gerçekleştirmek üzere tarım, madencilik, imalat, enerji, ulaştırma-haberleşme, turizm, konut, eğitim, sağlık ile iktisadi ve sosyal diğer kamu hizmetleri sektörlerinde uygulanmak üzere kabul edilen projelerin yer, karakteristik, başlangıç ve bitiş tarihleri, proje ödenek bilgileri, proje türü gibi bilgileri Yatırım Programında ilân edilerek yatırımlardan sorumlu kamu kurumlarına ait bilgiler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun şeffaflık, hesap verebilirlik ve mâli saydamlık ilkeleri gereği kamuoyuna ilân edilir.

Teknik Destek Projesi

Fizibilite Projesi

Fizibilite Nedir?
İngilizce kökenli bir kavram olan fizibilite, feasible kelimesinden türetilmiştir. Feaseble; uygulanabilir, yapılabilir anlamına gelir ve mantıklı, başarılabilir, olması muhtemel gibi anlamlarını da taşır. Fizibilite, yapılan ön değerlendirmeler ile bir proje ya da iş fikrinin uygulanabilirliğini sorgular. Fizibil plan olarak da kullanılan iş ya da proje planları; o fikrin uygulanabilir ve başarılabilir bir plan olduğunu anlatmak için kullanılır.

Fizibilite nedir sorusuna, fikir aşaması ile uygulama aşamasının kıyaslanarak, gerçeğe uygunluğun saptanmasıdır diyebilir. Fizibilite araştırmaları, belirli bir plan dahilinde yapılan çalışmalardır.

Teknik Destek Projesi
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Nedir?

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı, KOSGEB tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelere, gelişim faaliyetlerinde atacakları adımlar ve işletmelerin geliştirilmesine yönelik yapacakları harcamalarda destek sağlayan, destek süreçlerinde proje hazırlığı gerektirmeyen destekleri içermektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı hizmeti alarak;

 • Borsaların sürdürülebilirlik endekslerinde
  yer alabilir,
 • Kurumsal raporlamalardan
  yararlanabilir,
 • ESG Rating sistemlerinden yüksek not
  alabilir,
 • CDP ve Ecovadis gibi platformlardan
  yüksek puan alabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Kapsamında Hizmetlerimiz
Fortex Danışmanlık olarak değişen trendlerin farkındayız ve var olan bilgi birikimimiz ve tecrübemizi müşterilerimizle paylaşıyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik Raporu Nedir?

Sürdürülebilirlik Raporları, firmaların proje ve faaliyetleri sonucu doğada bıraktıkları etkileri, bunların doğa ve firma üzerinde yarattığı riskleri ve bu riskleri nasıl yöneteceklerini belgeleyen raporlardır.

Sürdürülebilir bir gelecek için yapılacak çalışmalar her geçen gün önemini artırmaktadır. Bu nedenle de sürdürülebilirlik çalışmaları, özellikle 2000’li yıllarla birlikte genel şirket politikaları arasına girmiştir.

Sürdürülebilirlik Raporu
IREC Sertifikası

IREC SERTİFİKASI

IREC Sertifikası Nedir?

I-REC (International Renewable Energy Certificate) Türkçe karşılığı Yenilenebilir Enerji Sertifikası veya Yeşil Enerji Sertifikası olan, International REC Standard Foundation tarafından geliştirilen bir sertifikasyon sistemidir. IREC Sertifikası, üretilen enerjinin kaynağının ve özniteliğinin izlenebilirliğini sağlayarak elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgelemektedir.

Danışmanlık Proje Deneyimi

0 +

Yönetim Danışmanlığı

0 +

Danışman Ekip

0 +

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

0 +

Fortex Uzman Danışman Ekibi

Hedeflerinizi paylaştığınız insanlar, hedeflerinize ulaşmanız konusunda çok önemli rol oynarlar. Şirketinizin geleceği hakkındaki hedeflerinizi uzman danışmanlarımız ile paylaşın, birlikte başaralım, çünkü bizim için; bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır!